Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кальницька М.А. Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення категорії «соціальна безпека». Конкретизовано визначення категорії «соціальна безпека». Обґрунтована необхідність у цілісній системі соціальної безпеки виділяти чотири рівні – нанорівень (соціальна безпека особи); мікрорівень (соціальна безпека підприємства); мезорівень (регіональна соціальна безпека); макрорівень (національна соціальна безпека).

Ключові слова: соціальна безпека, національна безпека, рівні соціальної безпеки.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные подходы к определению категории «социальная безопасность». Обоснована необходимость в целостной системе социальной безопасности выделять четыре уровня – наноуровень (социальная безопасность личности), микроуровень (социальная безопасность предприятия); мезоуровень (региональная социальная безопасность), макроуровень (национальная социальная безопасность).

Ключевые слова: социальная безопасность, национальная безопасность, уровни социальной безопасности.

ANNOTATION
In the paper the current approaches to the definition of the category of «social safety» are analyzes. The definition of “social security” is concretized. The need to allocate four levels of social security in an integrated system of social security (nano level (social security of man); micro level (social security of enterprise); meso (regional social security) and macro level (national social security) is proved.

Key words: social security, national security, level of social security.

Завантажити статтю (pdf)