Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Герчанівська С.В., Стемковська І.В. Особливості маркетингових досліджень ринку праці

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність поняття «маркетингові дослідження». Охарактеризовано послідовність маркетингового дослідження. Розглянуто особливості розробки анкети як одного з найвідповідальніших етапів маркетингового дослідження. Розроблено схему маркетингового дослідження ринку праці. Обґрунтовано важливість маркетингових досліджень ринку праці.

Ключові слова: маркетинг, ринок праці, інформація, анкета, маркетингові дослідження.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность понятия «маркетинговые исследования». Охарактеризована последовательность маркетингового исследования. Рассмотрены особенности разработки анкеты как одного из самых ответственных этапов маркетингового исследования. Разработана схема маркетингового исследования рынка труда. Обоснована важность маркетинговых исследований рынка труда.

Ключевые слова: маркетинг, рынок труда, информация, анкета, маркетинговые исследования.

АNNOTATION
The article reveals the essence of the concept of “marketing research”. Characterized sequence of market research. The features of the development of the questionnaire as one of the most critical phases of marketing research is considered. Designed by the scheme of marketing research labor market. Grounded the importance marketing research of labor market.

Key words: marketing, labour market, employment service, information, questionnaire, marketing research.

Завантажити статтю (pdf)