Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Клименко Ю.М., Мартьянов М.П. Регіональна інноваційна система як критично необхідний складник для формування інноваційно орієнтованої економіки регіону

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз складових елементів регіональної інноваційної системи. Обґрунтовано необхідність розбудови регіональної інноваційної системи для стимулювання інноваційного розвитку. Доведено, що політика підтримки та розвитку регіональних інноваційних систем відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: інновації, регіональна економіка, регіональна інноваційна система, політика регіонального розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ составляющих элементов региональной инновационной системы. Обоснована необходимость развития региональной инновационной системы для стимулирования инновационного развития. Доказано, что политика поддержки и развития региональных инновационных систем играет одну из ключевых ролей в обеспечении социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: инновации, региональная экономика, региональная инновационная система, политика регионального развития.

ANNOTATION
There had been analyzed the elements of regional innovation system. There had been proved the necessity of building regional innovation system to stimulate innovation development. There had been proved that policy of supporting and development regional innovation systems is one of the main factor of socio-economic development of the region.

Key words: innovation, regional economy, regional innovation system, policy of regional development.

Завантажити статтю (pdf)