Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шарко В.В., Лояніч Г.С. Стріт-ритейл як тренд розвитку роздрібної торгівлі міста

АНОТАЦІЯ
У роботі авторами розглянуто організацію роздрібної торгівлі у новому форматі стріт-ритейлу. Проаналізовано переваги та недоліки цього сегменту. Визначено основні напрями розвитку вінницького ринку стріт-ритейлу. Доведено, що мультиформатність торговельного обслуговування забезпечує конкурентні переваги торговельному підприємству, яке здійснює свою діяльність у форматі стріт-ритейлу.

Ключові слова: сфера обслуговування, роздрібна торгівля, стріт-ритейл, магазин, торговельна вулиця, мультиформатність торгівлі.

АННОТАЦИЯ
В работе авторами рассмотрена организация розничной торговли в новом формате стрит-ритейла. Проанализированы преимущества и недостатки этого сегмента. Определены основные направления развития винницкого рынка стрит-ритейла. Доказано, что мультиформатность торгового обслуживания обеспечивает торговому предприятию, осуществляющему свою деятельность в формате стрит-ритейла, конкурентные преимущества.

Ключевые слова: сфера обслуживания, розничная торговля, стрит-ритейл, магазин, торговая улица, мультиформатность торговли.

АNNOTATION
In the article the authors considered the organization of retail trade in the new format of street retail. The advantages and the disadvantages of this segment analyzed. The main directions of Vinnytsia market trade in the formation of development of street retail. Multi-formation of trade service provides competitive advantage operating in the format of street retail.

Key words: service sector, retail, street retail, shop, shopping street, multi-formation trade.

Завантажити статтю (pdf)