Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Чукурна О.П., Давидова Г.В. Профіль інтернет-аудиторії України в контексті розвитку е-комерції

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження профілю інтернет-аудиторії України в контексті розвитку Е-комерції. Виявлені специфічні особливості у поведінці споживачів мобільних пристроїв та мобільних додатків. Проаналізовані тенденції розвитку Е-комерції в Україні. Виявлені розбіжності у поведінці споживачів української та західноєвропейської інтернет-аудиторії. Сформовані загальні тренди розвитку пошукових систем, які пов’язані з Е-комерцією.

Ключові слова: цифровий маркетинг, Е-комерція, профіль споживачів, інтернет-аудиторія.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование профиля интернет-аудитории Украины в контексте развития Е-коммерции. Выявлены специфические особенности поведения потребителей мобильных устройств и мобильных приложений. Проанализированы тенденции развития Е-коммерции в Украине. Выявлены различия в поведении потребителей украинской и западноевропейской интернет-аудитории. Сформированы общие тренды развития поисковых систем, связанные с Е-коммерцией.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, Е-коммерция, профиль потребителей, интернет-аудитория.

АNNOTATION
The article was studied the profile of the Internet audience of Ukraine in the context of the development of e-commerce. Specific features of the behavior of consumers of mobile devices and mobile applications and consumers of a wide Internet audience have been revealed. It was analyzed the tendencies of development of E-commerce in Ukraine. It was identified differences in the behavior of consumers of Ukrainian and Western European Internet audience. Generic trends in the development of search engines related to e-commerce have been formed.

Key words: Digital marketing, e-commerce, consumer profile, Internet audience.

Завантажити статтю (pdf)