Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Фурик В.Г., Тітова К.С., Тямушева В.М. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємств

АНОТАЦІЯ
Визначено категорію «конкурентоспроможність», розглянуто історію її виникнення та розвитку. Систематизовано методи визначення конкурентоспроможності. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності. Використано показники, що піддаються і не піддаються прямому обчисленню. Застосовано стандартизацію різнойменних показників. Розбудовано модель розрахунку інтегрального показника.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інтегральний показник, фінансова діяльність підприємств, показники конкурентоспроможності, стандартизовані показники, коефіцієнт вагомості, бальна оцінка, методи визначення конкурентоспроможності, модель конкурентоспроможності.

АННОТАЦИЯ

Определена категория «конкурентоспособность». Систематизированы методы определения конкурентоспособности. Предложен алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности. Использованы показатели, поддающиеся и не поддающиеся прямому исчислению. Применена стандартизация разноименных показателей. Разработана модель расчета интегрального показателя.

Ключевые слова: конкурентоспособность, интегральный показатель, финансовая деятельность предприятий, показатели конкурентоспособности, стандартизованные показатели, коэффициент весомости, балльная оценка, методы определения конкурентоспособности, модель конкурентоспособности.

АNNOTATION
Prescribed classes competitiveness. Systematized methods for determining competitiveness. The algorithm for calculating the integral index of competitiveness. Used indicators exposed and not exposed to direct calculation. Standardization applied dissimilar performance. The extended model calculation integral indicator.

Key words: competitiveness, integral index, finance companies, competitive metrics standardized indicators weight ratio, scoring methods for determining the competitive model of competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)