Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Трач Р.В. Сучасний стан розвитку стратегічного управління будівельним підприємством

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню еволюції, сучасного стану та можливих напрямів розвитку ресурсної стратегії діяльності будівельних підприємств під впливом сучасних концепцій цілісної реалізації проекту (Integrated Project Delivery) та інформаційного моделювання у будівництві (Building Information Modeling).

Ключові слова: ресурсна теорія, стратегія підприємства, інновації, BIM, IPD.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию эволюции, современного состояния и возможных направлений развития ресурсной стратегии деятельности строительных предприятий под влиянием современных концепций целостной реализации проекта (Integrated Project Delivery) и информационного моделирования в строительстве (Building Information Modeling).

Ключевые слова: ресурсная теория, стратегия предприятия, инновации, BIM, IPD.

ANNOTATION
The article investigates the evolution, current state and possible areas of resource development strategy of construction enterprises under the influence of modern concepts of integrated project (Integrated Project Delivery) and information modelling in building (Building Information Modeling).

Key words: resource theory, enterprise strategy, innovation, BIM, IPD.

Завантажити статтю (pdf)