Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пащенко О.П. Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам впровадження креативного менеджменту в практику господарювання сучасних підприємств. Досліджено методологічні аспекти креативного менеджменту. Визначено чинники, що сприяють креативній діяльності. Розроблено концепцію креативного менеджменту підприємства на основі реалізації корпоративної культури, що ґрунтується на розвитку креативності персоналу.

Ключові слова: креативність, креативний менеджмент, принципи креативного менеджменту, модель креативного менеджменту, креативний лідер.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам внедрения креативного менеджмента в практику хозяйствования современных предприятий. Исследованы методологические аспекты креативного менеджмента. Определены факторы, способствующие креативной деятельности. Разработана концепция креативного менеджмента предприятия на основе реализации корпоративной культуры, основанной на развитии креативности персонала.

Ключевые слова: креативность, креативный менеджмент, принципы креативного менеджмента, модель креативного менеджмента, креативный лидер.

ANNOTATION
The article is devoted to the introduction of creative management in practice of management of modern enterprises. Methodological aspects of creative management are investigated. The factors that contribute to creative activities are identified. The concept of creative management of the enterprise through the implementation of a corporate culture which is based on the creative development of staff is developed.

Key words: creativity, creative management, principles of creative management, model, creative management, creative leader.

Завантажити статтю (pdf)