Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Obiziuk V.M. Estimation of weighted average cost of capital

ANNOTATION
The article presents a summary of approaches of the calculation of weighted average cost of capital. It is suggested to estimate the cost of equity in accordance with the classic principles of the capital asset pricing model, applying appropriate adjustments. The publication describes main approaches of the determination of the after-tax cost of debt. Moreover, the methodology for the estimation of the target capital structure is presented in the Article.

Key words: WACC, cost of equity, CAPM, cost of debt, target capital structure.

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні підходи до визначення середньозваженої вартості капіталу. Запропоновано оцінювати вартість власного капіталу відповідно до класичних принципів моделі оцінки фінансових активів із застосуванням відповідних коригувань. У публікації описані головні підходи до визначення вартості боргового капіталу після сплати податків. Представлено методологію визначення цільової структури фінансування компанії.

Ключові слова: середньозважена вартість капіталу, вартість власного капіталу, модель оцінки фінансових активів, вартість боргового капіталу, цільова структура фінансування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к определению средневзвешенной стоимости капитала. Предложено оценивать стоимость собственного капитала в соответствии с классическими принципами модели оценки финансовых активов с применением соответствующих корректировок. В публикации описаны главные подходы к определению стоимости долгового капитала после уплаты налогов. Представлена методология определения целевой структуры финансирования компании.

Ключевые слова: средневзвешенная стоимость капитала, стоимость собственного капитала, стоимость долгового капитала, модель оценки финансовых активов, целевая структура финансирования.

Завантажити статтю (pdf)