Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Махначова Н.М., Мідляр А.К. «Soft Skills» керівника підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено значення таких понять, як «soft skills» та «hard skills» для сучасного керівника підприємства. Наведена їх порівняльна характеристика. Систематизовано перелік «soft skills», необхідних для ефективної діяльності сучасного керівника. Досліджено вплив особистісних якостей керівника на процес управління персоналом на підприємстві та їх значення у процесі формування команди. Запропоновано «soft skills» для керівника підприємства, що складається із чотирьох блоків, таких як особисті навички, комунікативні навички, управлінські навички (оперативне управління) та навички стратегічного управління.

Ключові слова: «soft skills», «hard skills», ефективність керівника, управління персоналом, особистість, емоційний інтелект.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано значение таких понятий, как «soft skills» и «hard skills» для современного руководителя предприятия. Приведена их сравнительная характеристика. Систематизирован перечень «soft skills», необходимых для эффективной деятельности современного руководителя. Исследовано влияние личностных качеств руководителя на процесс управления персоналом на предприятии, а также их значение в процессе формирования команды. Предложено «soft skills» для руководителя предприятия, состоящий из четырех блоков, таких как личные навыки, коммуникативные навыки, управленческие навыки (оперативное управление) и навыки стратегического управления.

Ключевые слова: «soft skills», «hard skills», эффективность руководителя, управление персоналом, личность, эмоциональный интеллект.

ANNOTATION
This article examines the importance of concepts such as soft skills and hard skills for the modern manager. Given their comparative characteristics. Systematic list of soft skills necessary for effective activity of the modern manager. The influence of personal leadership on the process of personnel management in the enterprise and their importance in the process of team formation. The proposed soft skills for the head of the company, consisting of four units: personal skills, communication skills, management skills (operational management) and skills of strategic management.

Key words: soft skills, hard skills, the effectiveness of the manager, human resources, personality, emotional intelligence.

Завантажити статтю (pdf)