Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кривокульська Н.М., Богач Ю.А. Екологічний франчайзинг та аутсорсинг як інноваційні інструменти ведення бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено сутнісну характеристику екологічного франчайзингу та екологічного аутсорсингу. Систематизовано переваги їх використання для підприємницьких організацій. Розкрито взаємозв’язок між екологічними інноваціями і реалізацією інноваційних проектів. Обґрунтовано зв’язок екологічного франчайзингу та екологічного аутсорсингу з бізнес-плануванням і реалізацією екологічних інновацій.

Ключові слова: екологічний франчайзинг, екологічний аутсорсинг, бізнес-планування, екологічна інновація, адміністрування діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена сущностная характеристика экологического франчайзинга и экологического аутсорсинга. Систематизированы преимущества их использования для предпринимательских организаций. Раскрыта взаимосвязь между экологическими инновациями и реализацией инновационных проектов. Обоснована связь экологического франчайзинга и экологического аутсорсинга с бизнес-планированием и реализацией экологических инноваций.

Ключевые слова: экологический франчайзинг, экологический аутсорсинг, бизнес-планирование, экологическая инновация, администрирование деятельности.

ANNOTATION
The article gives substantial characteristics of ecological franchising and ecological outsourcing. The advantages of their use by entrepreneurial organizations are systemized. The correlation between ecological l innovations and realization of innovation projects is revealed. The relation of ecological franchising and ecological outsourcing with planning and implementation of ecological innovations is substantiated.

Key words: ecological franchising, ecological outsourcing, business planning, ecological innovation, administration of activities.

Завантажити статтю (pdf)