Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Крамарчук С.П., Гугул О.Я. Управління інфраструктурою туристичного підприємства: теоретичні аспекти

АНОТАЦІЯ
У статті представлено прикладні аспекти управління інфраструктурою туристичного підприємства. Метою дослідження є виділення та конкретизація основних аспектів управління процесом формування ефективної інфраструктури для туристичних підприємств. У статті досліджено сутність понять «інфраструктура» та «туристична інфраструктура», а також окреслено основні рівні управління та відповідальності стосовно формування ефективної інфраструктури туристичної галузі. У статті запропоновано авторське визначення поняття туристичної інфраструктури, а також подано рекомендації щодо управління її формуванням.

Ключові слова: інфраструктура, підприємство, туризм, управління, діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены прикладные аспекты управления инфраструктурой туристического предприятия. Целью исследования является выделение и конкретизация основных аспектов управления процессом формирования эффективной инфраструктуры для туристических предприятий. В статье исследована сущность понятий «инфраструктура» и «туристическая инфраструктура», а также обозначены основные уровни управления и ответственности по формированию эффективной инфраструктуры туристической отрасли. В статье предложено авторское определение понятия туристической инфраструктуры, а также даны рекомендации по управлению ее формированием.

Ключевые слова: инфраструктура, предприятие, туризм, управление, деятельность.

АNNOTATION
In the article the practical aspects of management of the tourist enterprise infrastructure are investigated. The aim of this research is the selection and specification of the main aspects of the process of forming an effective infrastructure for tourism enterprises. In the article the essence of the infrastructure and the tourism infrastructure are investigated. Basic levels of management and responsibility regarding the formation of an effective infrastructure of the tourism industry are outlined. In the work author offers own definition of tourism infrastructure and a number of recommendations for the management of its formation.

Key words: infrastructure, enterprise, tourism, management, activity.

Завантажити статтю (pdf)