Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Заровна Н.П. Конкурентоспроможність малих підприємств як складник соціально-економічної стабілізації

АНОТАЦІЯ
Визначено роль малого бізнесу у стабілізації розвитку національної економіки. Проведено аналіз діяльності малих підприємств в Україні за останні п’ять років. Досліджена суть поняття «конкурентоспроможність». Окреслені фактори, які впливають на рівень конкурентоспроможності малих підприємств. Запропоновано рішення виходу на краудфандингові платформи з метою пошуку нових інвестицій.

Ключові слова: мале підприємство, конкурентоспроможність, підтримка малих підприємств, краудфандинг, краудфандингові платформи.

АННОТАЦИЯ
Определена роль малого бизнеса в стабилизации развития национальной экономики. Проведен анализ деятельности малых предприятий в Украине за последние пять лет. Исследована сущность понятия «конкурентоспособность». Указаны факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности малых предприятий. Предложено решение выхода на краудфандинговые платформы с целью поиска новых инвестиций.

Ключевые слова: малое предприятие, конкурентоспособность, поддержка малых предприятий, краудфандинг, краудфандинговые платформы.

ANNOTATION
The role of small businesses for the stabilization of the national economy. The analysis of small enterprises in Ukraine over the past five years. The essence of the concept of competitiveness. Designated factors affecting the competitiveness of small businesses. A decision to enter the crowdfunding platform for sourcing new investment.

Keywords: small business competitiveness, support for small businesses, crowdfunding, crowdfunding platforms.

Завантажити статтю (pdf)