Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Громова А.Є., Діхтяренко М.О. Аналіз податкових тенденцій в оподаткуванні єдиного податку згідно з податковим кодексом

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні зміни у податковому законодавстві щодо сплати єдиного податку. Проаналізовано ставки та групи платників податку за 2014–2017 роки. Досліджено, як реформувалась спрощена система оподаткування. Встановлено, яке місце займає єдиний податок у дохідній частині місцевого бюджету. Визначено загальний принцип сплати єдиного соціального внеску у 2017 році.

Ключові слова: оподаткування, єдиний податок, спрощена система оподаткування, єдиний соціальний внесок, місцевий бюджет, ставки податку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные изменения в налоговом законодательстве по уплате единого налога. Проанализированы ставки и группы налогоплательщиков за 2014–2017 годы. Исследовано, как реформировалась упрощенная система налогообложения. Установлено, какое место занимает единый налог в доходной части бюджета. Определен общий принцип уплаты единого социального взноса в 2017 году.

Ключевые слова: налогообложение, единый налог, упрощенная система налогообложения, единый социальный взнос, бюджет, ставки налога.

АNNOTATION
The article discusses major changes in tax legislation on the Single tax payment. Analyzed rates and groups of taxpayers for years 2014–2017. Investigated a simplified tax system reformed. Established the place of the Single tax revenues of local budgets. Identified the general principle of paying the single social contribution in 2017.

Key words: tax, Single tax, simplified tax system, single social tax, the local budget, tax rates.

Завантажити статтю (pdf)