Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Галайда Т.О., Соломаха О.М. Ефективна система оцінювання персоналу підприємства як напрям розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методологічні основи формування ефективної системи оцінювання персоналу на підприємствах в Україні, яка побудована на принципах корпоративної соціальної відповідальності. Визначено роль системи оцінювання персоналу як одного з напрямів розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Розглянуто цілі, принципи та підходи до проведення оцінювання персоналу методом «360 градусів». Здійснено аналіз переваг, недоліків, особливостей і перспектив застосування цієї методики. Розроблені рекомендації щодо застосування в системі оцінювання персоналу методу «360 градусів» у практиці соціально відповідальних підприємств в Україні з метою підвищення ефективності системи управління персоналом.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, персонал, оцінювання персоналу, методи оцінювання персоналу, розвиток персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методологические основы формирования эффективной системы оценки персонала предприятий в Украине, которая построена на принципах корпоративной социальной ответственности. Определена роль системы оценки персонала как одного из направлений развития корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены цели, принципы и подходы к проведению оценки персонала методом «360 градусов». Осуществлен анализ преимуществ, недостатков, особенностей и перспектив применения этой методики. Разработаны рекомендации по применению в системе оценки персонала метода «360 градусов» в практике социально ответственных предприятий в Украине с целью повышения эффективности системы управления персоналом.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, персонал, оценка персонала, методы оценивания персонала, развитие персонала.

АNNOTATION
The article examined the methodological bases of the formation of an effective system of personnel assessment in enterprises in Ukraine, which is built on the principles of corporate social responsibility. Defined the role of the evaluation system of staff as one of the directions of the development of corporate social responsibility. Considered the objectives, principles and approaches at the valuation staff method «360 degrees». The analysis of advantages, disadvantages, characteristics and prospects of the application of this methodology. Developed recommendations on the application of the system of personnel assessment method «360 degrees» in the practice of socially responsible businesses in Ukraine with the aim of improving the effectiveness of the system of personnel management.

Key words: corporate social responsibility, personnel, estimation of personnel, methods of estimation of personnel, development of the personnel.

Завантажити статтю (pdf)