Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Андрущенко Н.О. «Людина» в історії економічної думки

АНОТАЦІЯ
У статті систематизовано концептуальні підходи до сутності людини з точки зору найбільш визначних представників економічної науки, які очолювали загальновідомі світові економічні наукові школи. Розглянуто роль історичного аспекту в системі економічних наук, висвітлюється їхня сутність.

Ключові слова:. економічний інтерес, відчуження праці, інституалізація людини, ринкова економіка, «економічна людина», «людина відчужена», капітал, суспільство, економічний простір, праця.

АННОТАЦИЯ
В статье систематизированы концептуальные подходы к сущности человека с точки зрения наиболее выдающихся представителей экономической науки, которые возглавляли общеизвестные мировые экономические научные школы. Рассмотрена роль исторического аспекта в системе экономических наук, освещается их сущность.

Ключевые слова: экономический интерес, отчуждение труда, институционализация человека, рыночная экономика, «экономический человек», «человек отчужденный», капитал, общество, экономическое пространство, труд.

АNNOTATION
In the article conceptual approaches to human nature from the perspective of the most prominent representatives of the economic science, which was headed by the well-known world economic scientific school. The role of historical perspective in the system of economic Sciences, highlights their essence.

Keywords: economic interest, the alienation of labor, the institutionalization of the person, the market economy, "economic man", "man alienated", capital, society, economic space, labor.

Завантажити статтю (pdf)