Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сливінська О.Б. Інноваційні процеси в розвитку аграрного сектору України

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито базові поняття інновацій. Наведено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрного сектору. Обґрунтовано необхідність ведення інноваційної діяльності підприємствами агропромислового комплексу. Вказано заходи, реалізація яких дасть змогу покращити процес виробництва, продуктивно використовувати внутрішні й залучати зовнішні інвестиції в інноваційну діяльність.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційний процес, інноваційна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты базовые понятия инноваций. Приведены особенности инновационной деятельности и процесса внедрения инноваций в производственную деятельность аграрного сектора. Обоснована необходимость ведения инновационной деятельности предприятиями агропромышленного комплекса. Указаны мероприятия, реализация которых позволит улучшить процесс производства, производительно использовать внутренние и привлекать внешние инвестиции в инновационную деятельность.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный процесс, инновационная деятельность.

ANNOTATION
In the article there are revelation of the basic innovation notions, special features of innovative activity and adoption process, basis of necessity of innovative activity conduction into the manufacturing process of agricultural companies. Measures realization of that will allow improving the process of production are indicated, productively to use internal and attract external investments in innovative activity.

Key words: innovations, innovative development, innovative process, innovative activity.

Завантажити статтю (pdf)