Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Довжик О.О. Організаційно-управлінські трансформації умов функціонування сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено сучасні проблеми трансформаційних процесів в аграрному секторі. Розглянуто особливості діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання. На основі аналізу процесів концентрації виробництва в Україні виявлено їх причини, тенденції, чинники впливу і наслідки. Визначено її особливості в економічно розвинених країнах. Обґрунтовано зв’язок концентрації агропромислового виробництва та визначено її вплив на досягнення дохідності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: сільське господарство; виробництво; ефективність; інтенсифікація; інтенсивний розвиток; концентрація;. трансформація.

АННОТАЦИЯ
В статье установлены современные проблемы трансформационных процессов в аграрном секторе. Рассмотрены особенности деятельности сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования. На основе анализа процессов концентрации производства в Украине выявлены их причины, тенденции, факторы влияния и последствия. Определены ее особенности в экономически развитых странах. Обоснована связь концентрации агропромышленного производства и определено ее влияние на достижение доходности сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: сельское хозяйство; эффективность; интенсификация; интенсивное развитие; концентрация; трансформация.

ANNOTATION
The article established the current problems of the transformation processes in the agricultural sector. The features of various forms of agricultural enterprises have been examined. Based on the analysis of processes of concentration of production in Ukraine, it revealed their causes, trends and factors affecting outcomes. It is determined especially in developed countries. The connection of concentration of agroindustrial of production has been grounded and its impact on the achievement of profitability of agricultural enterprises has been determined.

Key words: agriculture; production; efficiency; intensification; intense development; concentration; transformations.

Завантажити статтю (pdf)