Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Блага В.В., Доломан К.А., Гордієнко Є.А. Гендерний аналіз українського ринку праці

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз ринку праці України у гендерному розрізі; проаналізовано структуру економічного активного населення за статевою ознакою; проведено аналіз відмінностей заробітної плати чоловіків та жінок за різними видами діяльності; проведено аналіз рівня зайнятості за статтю та віком; зроблено висновки.

Ключові слова: ринок праці, гендер, заробітна плата, рівень зайнятості, нерівність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ рынка труда Украины в гендерном разрезе; проанализирована структура экономически активного населения по половому признаку; проведен анализ различий в заработной плате мужчин и женщин по разным видам деятельности; проведен анализ уровня занятости по полу и возрасту; сделаны выводы.

Ключевые слова: рынок труда, гендер, заработная плата, уровень занятости, неравенство.

ANNOTATION
The article was the analysis of labour market gender breakdown; the structure of economic active population by gender; the analysis of differences in wages of men and women in different types of activities; analysis of employment by age and sex, conclusions.

Key words: labor market, gender, wage, employment, inequality.

Завантажити статтю (pdf)