Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Попова А.М. Перспективи розвитку міжнародного туризму як засобу підвищення експортного потенціалу України

АНОТАЦІЯ
Глобалізація відкриває нові можливості розвитку для країн, що розвиваються. Для України такою можливістю є використання сучасних засобів зв’язку, інформаційних технологій та спрощення процесів транспортування, розширення кордонів для розвитку експортного потенціалу України. Визначення сучасного стану туристичної галузі у світі та аналіз українського ринку дають змогу визначити шлях підвищення експортного потенціалу України.

Ключові слова: туристичний продукт, експорт послуг, міжнародний туризм, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
Глобализация открывает новые возможности развития для развивающихся стран. Для Украины такой возможностью является использование современных средств связи, информационных технологий и упрощение процессов транспортировки, расширение границ для развития экспортного потенциала Украины. Определение современного состояния туристической отрасли в мире и анализ украинского рынка позволяют определить путь повышения экспортного потенциала Украины.

Ключевые слова: туристический продукт, экспорт услуг, международный туризм, глобализация.

АNNOTATION
Globalization opens new development opportunities for developing countries. For Ukraine, this possibility is the use of modern communication and information technologies and facilitates the transportation, for extending the export potential of Ukraine. Determining the current state of the tourism industry in the world and Ukrainian market analysis helps identify way to increase the export potential of Ukraine.

Key words: tourist product, export of services, international tourism, globalization.

Завантажити статтю (pdf)