Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лопа Л.В., Козирєв В.А. Формування інформаційного суспільства у світі та місце економіки знань у цьому процесі

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз характеристик інформаційного суспільства, його позитивних та негативних сторін, а також досліджено багато програм становлення суспільства знань не лише у масштабах окремої держави, а й на глобальному рівні. Виявлено взаємозв’язок інформації та знання, що допомогло у визначенні місця економіки знань у процесі формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації.

Ключові слова: інформаційне суспільство, економіка знань, знання, управління знаннями, суспільство знань.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ характеристик информационного общества, его положительных и отрицательных сторон, а также исследовано большое количество программ становления общества знаний не только в масштабах отдельного государства но и на глобальном уровне. Обнаружена взаимосвязь информации и знания, что помогло в определении места экономики знаний в процессе формирования информационного общества в условиях глобализации.

Ключевые слова: информационное общество, экономика знаний, знания, управление знаниями, общество знаний.

АNNOTATION
The article analyzes the characteristics of the information society, its positive and negative sides, as well as a large number of programs for the formation of the knowledge society, not only on the scale of an individual state but also on a global level. A correlation of information and knowledge was discovered, which helped to determine the place of the knowledge economy in the process of forming the information society in the context of globalization.

Key words: information society, knowledge economy, knowledge, knowledge management, knowledge society.

Завантажити статтю (pdf)