Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Романчук А.Л.Статистичні методи в системі аналізу фінансових інвестицій

АНОТАЦІЯ
Автором проведене вивчення методичного підґрунтя технічного аналізу фінансових інвестицій. Основна увага приділена обґрунтуванню індексного методу для оцінки інвестиційних процесів. У статті описані основні інвестиційні індекси та індекси фондового ринку України. Розкрито фактори, які впливають на значення індексів та можливість покращувати інвестиційний клімат в Україні. На завершення автором розроблені пропозиції щодо повного і правильного використання індексного методу у складі технічного аналізу інвестицій.

Ключові слова: фінансові інвестиції, фондовий ринок, технічний аналіз, графічний індикатор, індексний метод, інвестиційні індекси, індекси фондового ринку, ціна цінного паперу.

АННОТАЦИЯ
Автором проведено изучение методической основы технического анализа финансовых инвестиций. Основное внимание уделено теоретическим основам индексного метода для оценки инвестиционных процессов. В статье описаны главные инвестиционные индексы и индексы фондового рынка Украины. Раскрыты факторы, которые влияют на значение индексов и возможность улучшать инвестиционный климат в Украине. В завершение автором разработаны предложения относительно полного и правильного использования индексного метода в составе технического анализа инвестиций.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, фондовый рынок, технический анализ, графический индикатор, индексный метод, инвестиционные индексы, индексы фондового рынка, цена ценной бумаги.

АNNOTATION
The author of the study methodological basics of technical analysis of financial investments. The focus is on the theoretical foundations of index method for the evaluation of the investment process. The article describes the main investment indexes and indexes of stock market of Ukraine. Reveals the factors that affect the value of the index and the ability to improve the investment climate in Ukraine. In conclusion, the author developed proposals for full and proper use of the index method in the technical analysis investment.

Key words: financial investment, stock market, technical analysis, graphic display, index method, investment indices, stock market indices, the price of the securities.

Завантажити статтю (pdf)