Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Піддубна В.Г.Маркетингові банківські інновації: організаційний та фінансовий аспекти

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі дослідження організаційного та фінансового аспектів маркетингових банківських інновацій. Обґрунтовано, що маркетинг банківських інновацій – це цільовий маркетинг, який заснований на виборі певного сегмента ринку з наступною розробкою інновацій і комплексів маркетингу відповідно до такого сегменту, що дозволяє зосередити увагу і сконцентрувати маркетингові дослідження на конкретному продуктовому сегменті ринку. Мета статті полягає в теоретичному та науково-методичному обґрунтуванні реалізації стратегії маркетингових банківських інновацій із точки зору організаційного та фінансового аспектів. Визначено складові організаційно-фінансової системи маркетингових банківських інновацій. До них віднесено організаційну, функціональну та фінансову підсистеми.

Ключові слова: банківські інновації, маркетинг, банківський продукт, продуктовий сегмент ринку, організаційно-фінансова система.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме исследования организационного и финансового аспектов маркетинговых банковских инноваций. Обосновано, что маркетинг банковских инноваций – это целевой маркетинг, основанный на выборе определенного сегмента рынка с последующей разработкой инноваций и комплексов маркетинга в соответствии с данным сегментом, что позволяет сосредоточить внимание и сконцентрировать маркетинговые исследования на конкретном продуктовом сегменте рынка. Цель статьи заключается в теоретическом и научно-методическом обосновании реализации стратегии маркетинговых банковских инноваций с точки зрения организационного и финансового аспектов. Определены составляющие организационно-финансовой системы маркетинговых банковских инноваций. К ним отнесены организационная, функциональная и финансовая подсистемы.

Ключевые слова: банковские инновации, маркетинг, банковский продукт, продуктовый сегмент рынка, организационно-финансовая система.

ANNOTATION
The article devoted to the study of organizational and financial aspects of bank marketing innovation. The author has determined that the marketing of banking innovation – a targeted marketing that is based on the choice of a particular segment of the market with further innovation and development of the marketing mix according to the segment, allowing you to focus and concentrate on a specific market research grocery market segment. The purpose of the article is theoretical and scientific-methodical substantiation of implementing the strategy of marketing of banking innovation in terms of organizational and financial aspects. The author has the composition of organizational and financial system of bank marketing innovation. These include organizational, functional and financial subsystems.

Keywords: bank innovation, marketing, banking product, grocery segment, organizational and financial system.

Завантажити статтю (pdf)