Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кочетигова Т.В., Старікова О.М.Закордонний досвід регулювання кредитної діяльності в банку

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню світового досвіду регулювання кредитної діяльності в банку. Розглянуто грошово-кредитне регулювання в США федеральною резервною системою (ФРС). Наведено основні інструменти грошово-кредитного регулювання у США. Досліджено кредитну систему Італії, яку очолює Міжміністерський комітет із кредитів і заощаджень.

Ключові слова: кредит, грошово-кредитна політика, банківська система, фінансові інститути, центральний банк, комерційний банк, банківські операції.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию мирового опыта регулирования кредитной деятельности в банке. Рассмотрено денежно-кредитное регулирование в США федеральной резервной системой (ФРС). Приведены основные инструменты денежно-кредитного регулирования в США. Исследована кредитная система Италии, которую возглавляет Межминистерский комитет по кредитам и сбережениям.

Ключевые слова: кредит, денежно-кредитная политика, банковская система, финансовые институты, центральный банк, коммерческий банк, банковские операции.

ANNOTATION
The article is sanctified to research of world experience of adjusting of credit activity in a bank. A monetary accommodation is considered in the USA by FRS. The basic instruments of monetary accommodation are driven to the USA. The credit system of Italy, that is headed by an Interministerial committee on credits and economies, is investigational.

Key words: credit, monetary policy, banking system, financial institutes, central bank, commercial bank, bank transactions.

Завантажити статтю (pdf)