Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кочетигова Т.В., Лелюк М.Е.Оцінка ризику кредитного портфеля банку

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню кредитного ризику портфеля банку. Надано характеристику зовнішніх і внутрішніх факторів, що пов’язані з виникненням ризику кредитного портфеля. Подано основні джерела кредитного ризику. Наведено основні аспекти щодо управління кредитним ризиком. Розглянуто теоретичні моделі оцінки ризику кредитного портфеля банку.

Ключові слова: кредитний портфель, ризик, банківська діяльність, платоспроможність, дохідність, фактори.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию кредитного риска портфеля банка. Представлена характеристика внешних и внутренних факторов, связанных с возникновением риска кредитного портфеля. Представлены основные источники кредитного риска. Приведены основные аспекты по управлению кредитным риском. Рассмотрены теоретические модели оценки риска кредитного портфеля банка.

Ключевые слова: кредитный портфель, риск, банковская деятельность, платежеспособность, доходность, факторы.

ANNOTATION
The article investigates the credit risk portfolio. The characteristic of external and internal factors relating to the risk of the loan portfolio. The basic source of credit risk. The basic guidelines to manage credit risk. The theoretical model of risk assessment of the loan portfolio.

Key words: credit portfolio, risk, banking, solvency, profitability, factors.

Завантажити статтю (pdf)