Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кочетигова Т.В., Алейнік А.Ю.Сутність та класифікація банківського ризику

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню банківського ризику в сучасній банківській системі. Досліджено основні причини виникнення банківських ризиків. Розглянуто класифікацію банківських ризиків. Надано класифікацію видів ризиків комерційних установ. Розглянуто основні методи управління банківським ризиком.
Ключові слова: ризик, класифікація ризиків, внутрішні та зовнішні банківські ризики, банківська діяльність, збитки, прибуток.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию банковского риска в современной банковской системе. Исследованы основные причины возникновения банковских рисков. Рассмотрена классификация банковских рисков. Представлена классификация видов рисков коммерческих учреждений. Рассмотрены основные методы управления банковским риском.
Ключевые слова: риск, классификация рисков, внутренние и внешние банковские риски, банковская деятельность, убытки, прибыль.

ANNOTATION
The article investigates bank risk in modern banking system. The basic causes of banking risks. Considered classification of banking risks. Courtesy risk classification of commercial establishments. The basic methods of bank risk management.
Keywords: risk, risk classification, internal and external risks, bank, banking, loss, profit.

Завантажити статтю (pdf)