Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Костяна О.В., Ясько В.В.Особливості справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на прикладі м. Чугуєва

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні питання щодо одного з аспектів сучасного стану податкової політики на ринку транспортних засобів України, а саме збору за місця паркування транспортних засобів. Результатами здійсненого аналізу є виявлення проблемних моментів у ході справляння збору на прикладі м. Чугуєва. На основі цих результатів запропоновано перспективи розвитку податкового законодавства у цій сфері.

Ключові слова: збір за місця для паркування транспортних засобів, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, податкове регулювання, транспорт.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные вопросы относительно одного из аспектов современного состояния налоговой политики на рынке транспортных средств Украины, а именно сбора за места для парковки транспортных средств. Результатом проведенного анализа является выявление проблемных моментов в ходе взимания сбора на примере г. Чугуева. На основе этих результатов предложены перспективы развития налогового законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: сбор за места для парковки транспортных средств, местные бюджеты, доходы местных бюджетов, местные налоги и сборы, налоговое регулирование, транспорт.

ANNOTATION
The problem of regarding the one aspect of the current state of fiscal policy on the market of vehicles of Ukraine - tax for parking of vehicles is analyzed. The result of the analysis is to identify problematic issues in the course of charging duty in example of Chuguev. Prospects of development of tax legislation in this field is also considered.

Keywords: tax for parking of vehicles, local budgets, incomes of local budgets, local taxes, regulation of taxes, transport.

Завантажити статтю (pdf)