Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Жаворонок А.В.Банківські послуги: аналіз диверсифікації

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз сучасного стану діяльності комерційних банківських установ у сфері диверсифікації банківських послуг. Розглянуто основні тенденції розвитку лізингу та факторингу. Досліджено роль даних послуг на ринку фінансових послуг банківських і небанківських установ. Визначено основні проблеми, з якими стикаються банківські установи під час надання цих видів послуг. Запропоновано шляхи вдосконалення операційної діяльності вітчизняних банків.

Ключові слова: диверсифікація, банківська послуга, нетрадиційна банківська послуга, ринок фінансових послуг, лізинг, факторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ современного состояния деятельности коммерческих банковских учреждений в сфере диверсификации банковских услуг. Рассмотрены основные тенденции развития лизинга и факторинга. Исследована роль данных услуг на рынке финансовых услуг банковских и небанковских учреждений. Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются банковские учреждения при предоставлении этих видов услуг. Предложены пути совершенствования операционной деятельности отечественных банков.

Ключевые слова: диверсификация, банковская услуга, нетрадиционная банковская услуга, рынок финансовых услуг, лизинг, факторинг.

АNNOTATION
The article analyses the current state of commercial banks in the diversification of banking services. The main trends of leasing and factoring. The role of these services to the financial services market of banking and non-banking institutions. The main problem faced by banking institutions in the provision of these services. Ways of improving the operations of domestic banks.

Keywords: diversification, banking service, nontraditional banking service, financial services market, leasing, factoring.

Завантажити статтю (pdf)