Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П.Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конкурентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у цілому. Проведений аналіз діяльності банків іноземних банківських груп в Україні в 2014–2016 рр. засвідчив посилення їх позицій як за абсолютними показниками, так і за відносними показниками. Ураховуючи фінансові результати діяльності, визначено рейтинг найбільш фінансово успішних банків іноземних банківських груп в Україні на початок 2017 р. Запропоновано систему заходів щодо оптимізації та забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в процесі залучення іноземного капіталу.

Ключові слова: іноземний капітал, банки іноземних банківських груп, банківська система, статутний капітал, активи банків, іноземні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и значение иностранного капитала, а также его влияние на стратегии развития отечественных банков, их конкурентоспособность, финансовую стойкость банковской системы Украины и экономическую безопасность государства в целом. Проведенный анализ деятельности банков иностранных банковских групп в 2014–2016 гг. показал усиление позиции как в абсолютных, так и в относительных показателях. Учитывая финансовые результаты деятельности, определен рейтинг наиболее финансово успешных банков иностранных банковских групп на начало 2017 г. Предложена система мероприятий по оптимизации и обеспечению финансовой безопасности банковской системы Украины в процессе привлечения иностранного капитала.

Ключевые слова: иностранный капитал, банков иностранных банковских групп, банковская система, уставной капитал, активы банков, иностранные инвестиции.

ANNOTATION
In this article it was researched the role and the importance of foreign capital and its influence on development strategies of domestic banks, these competitiveness, a financial stability of Ukrainian bank system and economic safety of the country in general. After analysis of the banks of foreign banking groups in Ukraine in 2014-2016 it was determined the strengthening its positions of both in absolute terms and in relative. Based on financial performance it was defined the list of the most financially successful banks of foreign banking groups in Ukraine in early 2017. It was offered the measures how to optimize the system and to ensure the finance safety of banking system of Ukraine during the process of attracting foreign capital.

Keywords: foreign capital, banks of foreign banking groups, banking system, share capital, banking assets, foreign Investment.

Завантажити статтю (pdf)