Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бездітко Ю.М.Оцінка ризику «залежного розвитку» від присутності іноземного капіталу в банківській системі України

АНОТАЦІЯ
У статті проведено оцінку ризику «залежного розвитку» в результаті присутності іноземного капіталу в банківській системі України. На кінець третього кварталу 2016 р. жодна з груп банків за країною походження капіталу не могла суттєво впливати на банківську систему України, що свідчить про відсутність на даний момент ризику «залежного розвитку» в банківській системі України.

Ключові слова: банки з іноземним капіталом, показники діяльності банків, індекс Херфіндаля-Хіршмана, ризик «залежного розвитку».

АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка риска «зависимого развития» в результате присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины. На конец третьего квартала 2016 г. ни одна из групп банков за странами происхождения капитала не могла существенно влиять на банковскую систему Украины, что свидетельствует об отсутствии в данный момент риска «зависимого развития» банковской системы Украины.

Ключевые слова: банки с иностранным капиталом, показатели деятельности банков, индекс Херфиндаля-Хиршмана, риск «зависимого развития».

АNNOTATION
This article provides the risk assessment of "dependent development" as a result of foreign capital in the banking system of Ukraine. At the end of the third quarter of 2016 none of the groups of banks in the country of origin of capital could make a significant impact on the banking system of Ukraine, indicating the absence of risk of "dependent development" in the banking system of Ukraine at the moment.

Keywords: banks with foreign capital, the performance of banks, Herfindahl-Hirschman index, the risk of "dependent development".

Завантажити статтю (pdf)