Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Попик О.В.Оцінка ефективності впровадження екологоорієнтованих заходів та технологій

АНОТАЦІЯ
У представленому досліджені розглянуто існуючі підходи до визначення та розрахунку ефективності впровадження екологоорієнтованих заходів та технологій. Наведено авторське тлумачення дефініції «екологоорієнтований захід», та сформовано перелік видів діяльності екологоорієнтованого спрямування. Розроблено методичний підхід до визначення ефективності та доцільності залучення джерел відновлювальної енергії до загальних виробничо-технологічних процесів.

Ключові слова: екологоорієнтований захід, енергоефективність, відновлювальні джерела енергії.

АННОТАЦИЯ
В представленном исследовании рассмотрены существующие подходы к определению и расчету эффективности внедрения экологоориентированных мероприятий и технологий. Приведено авторское определение дефиниции «экологоориентированное мероприятие» и сформирован перечень видов деятельности экологоориентированной направленности. Разработан методический подход к определению эффективности и целесообразности внедрения источников возобновляемой энергии в основные производственно-технологические процессы.

Ключевые слова: экологоориентированное мероприятие, энерго-эффективность, возобновляемые источники энергии.

ANNOTATION
The research examined the existing approaches to the calculation of the effectiveness of implementation environmental oriented activities and technologies. Based on the theoretical studies the author’s definition of “environmental oriented activities” was presented. A methodological approach to the determination of the effectiveness and feasibility of the implementation of renewable energy sources in the main industrial and technological processes was also presented in the material.

Keywords: environmental oriented activities, energy efficiency, renewable energy sources.

Завантажити статтю (pdf)