Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пугачевська К.Й., Лизанець А.Г. Формування інфраструктури просторового розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблематику формування інфраструктури в регіонально-просторовому розвитку. Розглянуто підходи до трактування категорії «просторовий розвиток» та визначено роль інфраструктури в ньому. Визначено характерні риси регіональної інфраструктури, що відображають її соціально-економічну сутність та специфіку як об’єкта управління. Обґрунтовано напрями формування та підвищення ефективності управління регіональною інфраструктурою.

Ключові слова: регіональна інфраструктура, просторовий розвиток, економіка регіону, регіональна політика, диференціація регіонів, економічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано проблематику формирования инфраструктуры в регионально-пространственном развитии. Рассмотрено подходы к трактовке категории «пространственное развитие» и определена роль инфраструктуры в нем. Определено характерные черты региональной инфраструктуры, которые отображают ее социально-экономическую сущность и специфику как объекта управления. Обосновано направления формирования и повышения эффективности управления региональной инфраструктурой.

Ключевые слова: региональная инфраструктура, пространственное развитие, экономика региона, региональная политика, дифференциация регионов, экономическое развитие.

ANNOTATION
In the article the problems of infrastructure in the formation of regional and spatial development are represented. The approaches to the interpretation of the category of “spatial development” are researched and the role of infrastructure in it is investigated. The features of regional infrastructure, reflecting its socio-economic nature and specificity as facility management are characterized. The ways of forming and improving the management of regional infrastructure are justified.

Keywords: regional infrastructure, spatial development, regional economy, regional policy, regional differentiation, economic development.

Завантажити статтю (pdf)