Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Павлова К.І., Павлов А.Г.Удосконалення процесу формування та використання бюджету розвитку міста (на прикладі бюджету м. Дніпро)

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні аспекти формування дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів розвитку. Проаналізовано динаміку доходів та видатків бюджету розвитку м. Дніпро за 2014–2016 рр. Сформульовано рекомендації щодо підвищення ролі бюджету розвитку у соціально-економічному розвитку міста та більш ефективного його використання.

Ключові слова: місцеві бюджети, бюджет розвитку, надходження до бюджету, бюджетні видатки, бюджетна децентралізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные аспекты формирования доходной и расходной части местных бюджетов развития. Проанализирована динамика доходов и расходов бюджета развития г. Днепр за 2014–2016 гг. Сформулированы рекомендации по повышению роли бюджета развития в социально-экономическом развитии города и более эффективному его использованию.

Ключевые слова: местные бюджеты, бюджет развития, поступления в бюджет, бюджетные расходы, бюджетная децентрализация.

ANNOTATION
In the article the problematic aspects of the formation of the revenue and expenditures of local budgets are examined. The dynamics of income and expenditures of the Dnipro city budget in 2014–2016 years are analyzed. Recommendations to enhance the role of the capital budget in the socio-economic development of the city and to use it more effectively are formulated.

Key words: local budgets, capital budget, budget revenues, budget expenditures, fiscal decentralization.

Завантажити статтю (pdf)