Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шевченко І.В.Світовий досвід ефективного здійснення логістичних процесів на підприємствах

АНОТАЦІЯ
У ході дослідження було проаналізовано світовий досвід ефективного здійснення логістичних процесів на підприємствах, що дозволило вивчити розвиток та ефективність логістичних процесів на підприємствах різних країн. У цьому контексті було досліджено глобальні логістичні процеси, які здійснюються на підприємствах США та країн Європи. Також виявлено вітчизняні та зарубіжні ERP-системи, які впроваджені в діяльність українських підприємств станом на грудень 2016 р., що дозволило визначити місце вітчизняних підприємств на ринку логістичних послуг.

Ключові слова: логістичні процеси, ринок логістичних послуг, міжнародний ринок, міжнародна логістика, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В ходе исследования был проанализирован мировой опыт эффективного осуществления логистических процессов на предприятиях, что позволило изучить развитие и эффективность логистических процессов на предприятиях разных стран. В этом контексте были исследованы глобальные логистические процессы, осуществляемые на предприятиях США и стран Европы. Также выявлены отечественные и зарубежные ERP-системы, которые внедрены в деятельность украинских предприятий по состоянию на декабрь 2016 г., что позволило определить место отечественных предприятий на рынке логистических услуг.

Ключевые слова: логистические процессы, рынок логистических услуг, международный рынок, международная логистика, глобализация.

ANNOTATION
During the researches the world experience of effective implementation of logistic processes in the enterprises was analyzed. It has helped to learn the development and efficiency of logistic processes in the enterprises of different countries. Also the global logistic processes conducted at the enterprises of the USA and European countries were studied trough this scope. Also domestic and foreign ERP-systems, which were instilled into the activity of Ukrainian enterprises (December, 2016) were identified. This has helped to define the place of domestic enterprises in the marketplace of logistic services.

Keywords: logistic processes, Marketplace of logistic services, International Marketplace, international Logistics, Globalization.

Завантажити статтю (pdf)