Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сотниченко В.М.Політико-правові основи управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто окремі аспекти політико-правового регулювання процесу розбудови в Україні цифрової економіки. Акцентовано увагу на основах управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств. Надано оцінку стану економічної безпеки підприємств галузі Наведено дані про характер загроз та тенденції розвитку телекомунікацій. Наголошено на необхідності більш динамічної процедури імплементації європейських рішень, важливих для розвитку єдиного ринку України та ЄС.

Ключові слова: економічна безпека, цифрова економіка, телекомунікаційне підприємство, стратегія цифрового ринку, інформаційно-комунікаційні технології, кібербезпека.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены отдельные аспекты политико-правового регулирования процесса развития в Украине цифровой экономики. Акцентировано внимание на основах управления экономической безопасностью телекоммуникационных компаний. Дана оценка состояния экономической безопасности предприятий отрасли. Приведены данные о характере угроз и тенденции развития телекоммуникаций. Отмечена необходимость более динамичной процедуры имплементации европейских решений, важных для развития единого рынка Украины и ЕС.

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, телекоммуникационное предприятие, стратегия цифрового рынка, информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность.

ANNOTATION
The article deals with some aspects of political and legal regulation development process in Ukraine digital economy. The attention based on management of economic security of telecommunication companies. The estimation of the state of the economic security of the industry. The data on the nature of the threats and trends in the development of telecommunications. There was a need for a more dynamic implementation of the procedures of the European decisions that are important for the development of a single market in Ukraine and the EU.

Keywords: economic security, digital economy, telecommunications company, strategy of the digital market, ICT, cyber.

Завантажити статтю (pdf)