Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пилипенко С.М.Забезпечення ефективності діяльності підприємств у системі вартісно-орієнтованого менеджменту

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто науковий підхід до оцінки ефективності діяльності підприємства на основі його вартості, який дозволяє враховувати вплив факторів зовнішнього середовища і прогнозувати результат діяльності підприємства в довгостроковому періоді. Досліджено систему показників, які характеризують ефективність оперативної, фінансової, інвестиційної діяльності. Визначено послідовність дій із забезпечення ефективності діяльності підприємства із застосуванням вартісно-орієнтованого підходу.

Ключові слова: вартість, ефективність діяльності, ціннісно-орієнтований менеджмент, критерії ефективності, чинники вартості, механізм управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен научный подход к оценке эффективности деятельности предприятия на основе его стоимости, позволяющий учитывать влияние факторов внешней среды и прогнозировать результат его деятельности на перспективу. Представлена система показателей характеризующая эффективность оперативной, инвестиционной и финансовой деятельности. Определена последовательность действий по обеспечению эффективности деятельности предприятия на основе стоимостного подхода.

Ключевые слова: стоимость, эффективность деятельности, ценностно-ориентированный менеджмент, критерии эффективности, факторы стоимости, механизм управления.

ANNOTATION
The article considered the scientific approach to a company effectiveness estimation which based on its cost. This approach gives the opportunity to consider the impact of environmental factors and predict the performance of a company in the long run. The system of indicators which gives the characteristic of the effectiveness of operational, financial and investment activities has studied. The sequence of actions to ensure the effectiveness of the company by using value-oriented approach has determined.

Keywords: cost, efficiency activities, value-oriented management, performance criteria, factors of cost control mechanism.

Завантажити статтю (pdf)