Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.Вдосконалення системи контролю якості навчання персоналу виробничої організації

АНОТАЦІЯ
В статті виявлено основні недоліки форм контролю якості навчання персоналу на підприємствах металургійної галузі. Розроблено методичні рекомендації з організації контролю якості навчання персоналу підприємства. Запропоновано створення багатоетапної системи контролю якості навчання персоналу. Для кожного з запропонованих видів контролю розроблено структурні схеми їх практичної реалізації. Обґрунтовано використання методів психологічної діагностики на етапі вхідного контролю.

Ключові слова: персонал, якість навчання, вхідний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены основные недостатки форм контроля качества обучения персонала на предприятиях металлургической отрасли. Разработаны методические рекомендации по организации контроля качества обучения персонала предприятия. Предложено создание многоэтапной системы контроля качества обучения персонала. Для каждого из предложенных видов контроля разработаны структурные схемы их практической реализации. Обосновано использование методов психологической диагностики на этапе входного контроля.

Ключевые слова: персонал, качество обучения, входной контроль, текущий контроль, итоговый контроль.

АNNOTATION
The article was identified the main shortcomings of the quality control staff training at the enterprises of metallurgical industry. The methodological recommendations on organization of quality control of personnel training of the enterprise were developed. There was proposed the creation of a multi-stage system of quality control of staff training. There were developed a structural schemes of their practical implementation for each of the proposed kind of control. There was justified the use of methods of psychological diagnostics at the stage of input control.

Keywords: staff, quality of training, input control, current control, final control.

Завантажити статтю (pdf)