Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Назарова Л.В.Щодо необхідності формування інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню необхідності формування інвестиційної привабливості підприємств. Представлена економічна сутність поняття «інвестиційна привабливість». Дана класифікація інвестиційної привабливості. Розглянуті економічні передумови формування інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору. Виділені основні фактори інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна привабливість, підприємство, інвестиційна політика, аграрний сектор.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию необходимости формирования инвестиционной привлекательности предприятий. Представлена экономическая сущность понятия «инвестиционная привлекательность». Дана классификация инвестиционной привлекательности. Рассмотрены экономические предпосылки формирования инвестиционной привлекательности предприятий аграрного сектора. Выделены основные факторы инвестиционной привлекательности предприятий аграрного сектора.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная привлекательность, предприятие, инвестиционная політика, аграрный сектор.

АNNOTATION
The article studies the necessity of formation of investment attractiveness of enterprises. Submitted economic substance of the term "investment attractiveness". The classification of investment attractiveness. The economic prerequisites for the formation of investment attractiveness of the agricultural sector. The basic factors of the investment attractiveness of the agricultural sector.

Keywords: investment, investment attraction, business, investment policies, the agricultural sector.

Завантажити статтю (pdf)