Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

М’ячин В.Г.Характеристика та основні методи вибору стратегій підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств, вибір яких є стрижневим моментом процесу їх формування та реалізації. Показано, що вибір стратегій інноваційного розвитку здійснюється за допомогою як традиційних матричних методів, так і новітніх, зокрема, за допомогою методу нечіткої логіки.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, вибір стратегії, метод, нечітка логіка, ключові критерії.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные стратегии инновационного развития промышленных предприятий, выбор которых является ключевым моментом процесса их формирования и реализации. Показано, что выбор стратегии инновационного развития осуществляется с помощью как традиционных матричных методов, так и новых, в частности, с помощью метода нечеткой логики.

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие, выбор стратегии, метод, нечеткая логика, ключевые критерии.

АNNOTATION
The article analyzes the main strategies of innovative development of industrial enterprises, the choice of which is the key point of the process of their formation and implementation. It is shown that the choice of innovation development strategy is carried out using both traditional matrix methods and new ones, in particular, using the fuzzy logic method.

Key words: innovative potential, innovative development, strategy choice, method, fuzzy logic, key criteria.

Завантажити статтю (pdf)