Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лисюк Т.В., Терещук О.С.Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України

АНОТАЦІЯ
Викладено основні аспекти ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного господарства в умовах ринкової економіки; визначено основні напрями інноваційної політики підприємств ресторанного господарства, які формуються на підставі системного підходу; охарактеризовано основні підходи інноваційного проекту ресторанних підприємств; обґрунтовано інновації, що впроваджуються у сферу ресторанного господарства; визначено вигоди від упровадження інновацій.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційний проект; пріоритетний інноваційний проект, інноваційне підприємство.

АННОТАЦИЯ
Изложены основные аспекты эффективности инновационной деятельности предприятий ресторанного хозяйства в условиях рыночной экономики; определены основные направления инновационной политики предприятий ресторанного хозяйства, которые формируются на основе системного подхода; охарактеризованы основные подходы инновационного проекта ресторанных предприятий; обоснованы инновации, внедряющиеся в сферу ресторанного хозяйства; определены выгоды от внедрения инноваций.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный продукт, инновационный проект; приоритетный инновационный проект, инновационное предприятие.

ANNOTATION
The basic aspects of the innovation activities of enterprises restaurant business in a market economy; the basic policy of innovation enterprises restaurant business, formed on the basis of a systematic approach in certain areas of innovation policy; described basic approaches innovative project of restaurant businesses; reasonably innovations introduced in restaurant management; identified the benefits of innovation.

Key words: innovation, innovative product, innovative design; priority innovative project, innovative company.

Завантажити статтю (pdf)