Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Kryvonogova I.G., Muzhailo V.D., Tolkacheva G.V.Sustainable innovation and investment development of industrial enterprise under conditions of instability of economic environment

ANNOTATION
In modern realities the innovation investment activity of enterprises is a key factor in economic growth. Article analyses current state and structure of innovation-investment activity of enterprises in Ukraine. Attention is paid to the role of government in ensuring sustainable innovation-investment development of enterprises. The basic mechanism of sustainable innovative investment development that features transferring forecasts of external environment into elements of innovation investment strategy is offered. Conditions of activization of innovation-investment activity, conditions and priorities for sustainable innovation-investment development are defined.

Keywords: innovation investment activity, sustainable development, industry, mechanism, strategy.

АНОТАЦІЯ
У сучасних реаліях інноваційно-інвестиційна активність підприємств є ключовим фактором економічного зростання. У статті проаналізовано поточний стан та структуру інноваційно-інвестиційної активності українських підприємств. Приділено увагу ролі держави у забезпеченні сталого інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Запропоновано базовий механізм сталого інноваційно-інвестиційного розвитку, який передбачає переведення прогнозів зовнішнього середовища у елементи інноваційно-інвестиційної стратегії. Виділено умови активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, умови та пріоритети забезпечення сталого інноваційно-інвестиційного розвитку.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, сталий розвиток, промисловість, механізм, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях инновационно-инвестиционная активность предприятий является ключевым фактором экономического роста. В статье проанализировано существующее состояние и структуру инновационно-инвестиционной активности украинских предприятий. Уделено внимание роли государства в обеспечении устойчивого инновационно-инвестиционного развития предприятий. Предложен базовый механизм устойчивого инновационно-инвестиционного развития, который предполагает перевод прогнозов внешней среды в элементы инновационно-инвестиционной стратегии. Выделены условия активизицииинновационно-инвестиционной деятельности и приоритеты по обеспечению устойчивого инновационно-инвестиционного развития.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, устойчивое развитие, промышленность, механизм, стратегия.

Завантажити статтю (pdf)