Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Колмакова О.М., Білоножко М.М.Розрахунок коефіцієнта сезонних коливань для адаптації виробничої функції до особливостей підприємств сільського господарства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено переваги використання виробничої функції підприємств сільського господарства з основним набором факторів впливу. Запропоновано адаптувати класичну виробничу функцію до специфіки сільськогосподарських підприємств. Але слід зауважити, що ступінь однорідності виробничої функції відображає ефект від зміни масштабу виробництва. Інакше кажучи, зростання масштабу виробництва може відбуватися з різною ефективністю. Віддача ресурсів за збільшення масштабу виробництва в одних підприємств може зростати, в інших  скорочуватися, у третіх  залишатися без трансформаційних змін. Для регулювання цієї невідповідності пропонована математична модель має містити спеціальну складову. Тому для врахування специфіки необхідно сформувати коефіцієнт сезонних коливань.

Ключові слова: виробнича функція, сільське господарство, ефективність, сезонні коливання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы преимущества использования производственной функции предприятий сельского хозяйства с основным набором факторов влияния. Предложено адаптировать классическую производственную функцию к специфике сельскохозяйственных предприятий. Но следует заметить, что степень однородности производственной функции отображает эффект от изменения масштаба. Другими словами, возрастание масштаба производства может происходить с разной эффективностью. Отдача ресурсов при увеличении масштаба производства у одних предприятий может возрастать, у других – сокращаться, у третьих – оставаться без трансформационных изменений. Для регулирования этого несоответствия предлагаемая математическая модель должна содержать специальную составляющую. Поэтому для учета специфики необходимо сформировать коэффициент сезонных колебаний.

Ключевые слова: производственная функция, сельское хозяйство, эффективность, сезонные колебания.

ANNOTATION
The present article is examined the advantages of using the production function of agricultural enterprises with a core set of impacts. It is proposed to adapt the classical production function to the specifics of agricultural enterprises. But it should be noted that homogeneity degree of the production function reflects the effect from the change scale of production. Equal increase of scale in different industries can produce uneven growth of output. In other words, increase of scale production can occur with various efficiency. Return resources by increasing the scale of production can be different, some enterprises will have growth, others will get reduction and some of them will be without any transformational changes. To control this discrepancy, there is a mathematical model which has to include a special component. It is suggested to adapt it to the characteristics of agriculture using seasonally adjusted rate.

Key words: production function, agriculture, efficiency, seasonal fluctuations.

Завантажити статтю (pdf)