Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Єременко Д.В.Місце фермерських господарств в системі аграрного виробництва

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку фермерських господарств як складової аграрного виробництва. Досліджено вплив фермерських господарств на загальний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Висвітлено особливості розвитку галузей рослинництва та тваринництва у фермерських господарствах. Обґрунтовано необхідність оптимізації техніко-технологічного та організаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва у фермерських господарствах. Автор вказує на інноваційний характер розвитку фермерських господарств як основу їхньої конкурентоспроможності.

Ключові слова: фермерські господарства, аграрне виробництво, конкурентоспроможність, ефективність, підприємницька активність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние развития фермерских хозяйств как составляющей аграрного производства. Исследовано влияние фермерских хозяйств на общий объем производства сельскохозяйственной продукции. Освещены особенности развития отраслей растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах. Обоснована необходимость оптимизации технико-технологического и организационного обеспечения сельскохозяйственного производства в фермерских хозяйствах. Автор указывает на инновационный характер развития фермерских хозяйств как основу их конкурентоспособности.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, аграрное производство, конкурентоспособность, эффективность, предпринимательская активность.

ANNOTATION
The article analyses modern state of development of farms as part of agricultural production. The influence of farms in total production of agricultural products. The peculiarities of development of crop and livestock farms. The necessity of optimization of technological and organizational maintenance of agricultural production in farms. The author points to the innovative nature of the development of farms as the basis of their competitiveness.

Key words: farms, agricultural production, competitiveness, efficiency, entrepreneurial activity.

Завантажити статтю (pdf)