Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гусаров О.О. Використання методів адаптивного управління в системі розвитку керівного персоналу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті вдосконалено теоретико-методичний базис системи розвитку керівного персоналу підприємства. Досліджено особливості питання використання методів адаптивного управління в системі розвитку керівного персоналу підприємства. Наведено алгоритм роботи з кері¬вним персоналом, що дає змогу вдосконалити процедури оціню¬вання та відбору кадрів, мотивації кращих претендентів, здійснення попереднього контролю їхньої діяльності. Показана можливість уніфікації використання наведеного алгоритму під час роботи з групами кадрового резерву, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників узагалі.

Ключові слова: розвиток персоналу, кадровий резерв, адаптація, програма підготовки, оцінювання персоналу, алгоритм роботи з керівним персоналом.

АННОТАЦИЯ
В статье усовершенствован теоретико-методический базис системы развития руководящего персонала предприятия. Исследованы особенности вопроса использования методов адаптивного управления в системе развития руководящего персонала предприятия. Приведен алгоритм работы с руководящим персоналом, что позволяет усовершенствовать процедуры оценивания и отбора кадров, мотивации лучших претендентов, осуществления предварительного контроля их деятельности. Показана возможность унификации использования приведенного алгоритма при работе с группами кадрового резерва, при обучении, подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей вообще.

Ключевые слова: развитие персонала, кадровый резерв, адаптация, программа подготовки, оценка персонала, алгоритм работы с руководящим персоналом.

ANNOTATION
The article improved the theoretical and methodological basis of the system of development managing enterprise personnel. The features of the issue of using adaptive control techniques in the system of development managing enterprise personnel. Shown the algorithm works with senior staff, which allows to improve personnel evaluation and selection procedures, the best motivation of applicants, the pre-control of their activities. Demonstrated the possibility of the unification of the use of the algorithm at work with staff reserve in groups, in education, training, retraining and advanced training of managers in general.

Keywords: staff development, staff reserve, adaptation, training program, personnel assessment, the algorithm of working with management personnel.

Завантажити статтю (pdf)