Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Волкова М.В.Напрями вдосконалення маркетингової діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті установлено сутність управління маркетингом. Визначено, що планування маркетингу є необхідним елементом системи управління. Зазначено, що знання філософії маркетингу, вміння керувати бізнес-ідеями не можуть бути достатніми для організації ефективного підприємництва. Доведено, що всі напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися системно, комплексно.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, маркетинг-мікс, рішення, комплекс маректингу.

АННОТАЦИЯ
В статье установлена сущность управления маркетингом. Определено, что планирование маркетинга является необходимым элементом системы управления. Отмечено, что знание философии маркетинга, умение управлять бизнес-идеями не могут быть достаточными для организации эффективного предпринимательства. Доказано, что все направления совершенствования маркетинга должны реализовываться системно, комплексно.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, маркетинг-микс, решения, комплекс маркетинга.

ANNOTATION
The article identifies the essence of marketing management. Determined that marketing planning is a necessary element of the control system. It is noted that the knowledge of marketing philosophy, and the ability to manage business ideas may not be sufficient for effective entrepreneurship. It is proved that all the directions of improvement of marketing should be implemented systematically, comprehensively.

Keywords: marketing, marketing activities, marketing mix decisions, marketing mix.

Завантажити статтю (pdf)