Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Буднік О.М.Методологічні аспекти викладання маркетингу у вищому навчальному закладі

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанню важливості підготовки висококваліфікованих фахівців-маркетологів. Наголошено на тому, що в сучасному бізнес-середовищі такі спеціалісти повинні володіти глибокими знаннями у сфері маркетингу. Визначено необхідність поєднання традиційних та сучасних інтерактивних методів навчання. Запропоновано можливість організації викладання на основі використання методу фокус-груп. Обґрунтовано актуальність та перспективність запропонованого методологічного підходу.

Ключові слова: маркетинг, методологія, методика, маркетолог, бізнес.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу важности подготовки высококвалифицированных специалистов-маркетологов. Акцентировано на том, что в современной бизнес-среде такие специалисты должны иметь глубокие знания в сфере маркетинга. Определена значимость объединения традиционных и современных интерактивных методов обучения. Предложена возможность организации преподавания на основе использования метода фокус-групп. Обоснованы актуальность и перспективность указанного методологического подхода.

Ключевые слова: маркетинг, методология, методика, маркетолог, бизнес.

ANNOTATION
The article is devoted to the importance of highly qualified specialists of marketing training. It is noted that such professionals must have deep marketing knowledge in the modern business. The necessity of the basic classical knowledge as well as the latest innovative methods combination is shown. The possibility of teaching method based on focus groups is proposed. The relevance and prospects of new methodological foundations is justified.

Key words: marketing, methodological, method, marketing manager, business.

Завантажити статтю (pdf)