Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шевцова Г.З., Маслош О.В.Хімічна промисловість України. У пошуках нової стратегії розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку хімічної промисловості України. Виявлено структурні зрушення в хімічному виробництві у 2011–2016 рр. Проаналізовано системні дисбаланси в зовнішній торгівлі хімічними товарами. Зроблено висновок, що потенціал традиційної моделі конкурентоспроможності вітчизняного хімічного виробництва поступово вичерпується. Показано, що стратегічні перспективи розвитку української хімічної індустрії пов’язані з організацією малотоннажних інноваційних виробництв у межах неоіндустріальної моделі.

Ключові слова: хімічна промисловість, виробництво, розвиток, стратегія, неоіндустріалізація, продукція.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы современное состояние и тенденции развития химической промышленности Украины. Выявлены структурные сдвиги в химическом производстве в 2011–2016 гг. Проанализированы системные дисбалансы во внешней торговле химическими товарами. Сделано вывод, что потенциал традиционной модели конкурентоспособности отечественного химического производства постепенно исчерпывается. Показано, что стратегические перспективы развития украинской химической индустрии связаны с организацией малотоннажных инновационных производств в рамках неоиндустриальной модели.

Ключевые слова: химическая промышленность, производство, развитие, стратегия, неоиндустриализация, продукция.

ANNOTATION 
There is studied the modern state and trends of development of the chemical industry of Ukraine. Structural shifts in the chemical production in 2011-2016 are revealed. System imbalances in external trade of chemicals are analysed. A conclusion is made that the potential of a traditional model of competitiveness of the national chemical production is gradually exhausted. It is shown that strategic prospects of the development of Ukrainian chemical industry are related to the organization of fine innovative industries within the neo-industrial model.

Keywords: chemical industry, production, development, strategy, neoindustrialization, product.

Завантажити статтю (pdf)