Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Pilipenko V.V., Pilipenko N.M.Globalization: for and against in the context of the modern technological revolution

АNNOTATION
The article analyzed recent trends in the world economy in the context of accelerating technological progress. The main socio-economic impacts of global change on society in an open economy are identified. The main directions of the long-term strategy for the development of the Ukrainian economy in the context of Industrial Revolution 4.0 were proposed.

Keywords: Globalization, technological progress, Industrial Revolution 4.0, scientific and technological revolution, socio-economic consequences of STP.

АНОТАЦІЯ
В статті проаналізовано останні тенденції розвитку світової економіки в умовах прискорення технологічного прогресу. Визначено основні соціально-економічні наслідки глобальних змін для суспільства в умовах відкритості економіки. Запропоновано основні напрямки довгострокової стратегії розвитку української економіки в контексті промислової революції 4.0.

Ключові слова: глобалізація, технологічний прогрес, промислова революція 4.0, науково-технічна революція, соціально-економічні наслідки НТП.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы последние тенденции развития мировой экономики в условиях ускорения технологического прогресса. Определены основные социально-экономические последствия глобальных изменений для общества в условиях открытости экономики. Предложены основные направления долгосрочной стратегии развития украинской экономики в контексте промышленной революции 4.0.

Ключевые слова: глобализация, технологический прогресс, промышленная революция 4.0, научно-техническая революция, социально-экономические последствия НТП.

Завантажити статтю (pdf)