Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Несторишен І.В., Бережнюк І.Г.Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано процедуру митного оформлення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною. Зазначено, що в умовах імплементації Угоди Україна – ЄС використання толінгових операцій є першим кроком в процесі економічної інтеграції України до ЄС. Автором узагальнено процедуру митного оформлення та відповідні обмеження щодо розпорядження продуктами переробки на митній території України й відходами, що утворилися в результаті переробки товарів відповідно до чинного МКУ.

Ключові слова: толінг, операції з давальницької сировиною, митне оформлення, Податковий кодекс України, Митний кодекс України.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована процедура таможенного оформления внешнеэкономических операций с давальческим сырьем. Отмечено, что в условиях имплементации Соглашения Украина – ЕС использование толлинговых операций является первым шагом в процессе экономической интеграции Украины в ЕС. Автором обобщена процедура таможенного оформления и соответствующие ограничения по распоряжению продуктами переработки на таможенной территории Украины и отходами, образовавшимися в результате переработки товаров в соответствии с действующим МКУ.

Ключевые слова: толлинг, операции с давальческим сырьем, таможенное оформление, Налоговый кодекс Украины, Таможенный кодекс Украины.

АNNOTATION
In the article the procedure of customs clearance of foreign operations tolling. It is noted that in terms of implementation of the Ukraine-EU use tolling operations is the first step in the process of economic integration of Ukraine into the EU. The author summarizes the procedures for customs clearance and associated restrictions on the disposal of food processing in the customs territory of Ukraine and waste from the processing of goods under the current ICU.

Key words: tolling, tolling operations, customs clearance, Tax Code of Ukraine, Customs Code of Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)