Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Можайкіна Н.В., Кущ А.В.Проблеми неоіндустріалізації економіки України

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність впровадження неоіндустріалізації, визначено контури, яких вона торкається. Аналізуються проблемні та стримуючі фактори цього процесу. Виділено стратегічні напрями розвитку промислових підприємств в умовах неоіндустріалізаціі. Запропоновано пріоритетні інструменти нової промислової політики держави на основі впровадження технологічних і організаційно-управлінських інновацій.

Ключові слова: неоіндустріалізація, характеристики неоіндустріалізаціі, проблемні та стримуючі фактори, контури неоіндустріалізації, перспективні напрями розвитку, стратегія розвитку промислових підприємств, інноваційність українських підприємств, інструменти неоіндустріалізації.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость внедрения неоиндустриализации, обозначены контуры, которые она затрагивает. Анализируются проблемные и сдерживающие факторы этого процесса. Выделены стратегические направления развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. Предложены приоритетные инструменты новой промышленной политики государства на основе внедрения технологических и организационно-управленческих инноваций.

Ключевые слова: неоиндустриализация, характеристики неоиндустриализации, проблемные и сдерживающие факторы, контуры неоиндустриализации, перспективные направления развития, стратегия развития промышленных предприятий, инновационность украинских предприятий, инструменты неоиндустриализации.

АNNOTATION
In the article substantiates the need for the introduction neoindustrialization and marked outlines that it touches. The problem and the constraining factors of the process are analyzed. The strategic directions of development of industrial enterprises in the conditions of neoindustrialization are allocated. Been proposed priority instruments of a new industrial policy of the state on the basis of technological, organizational and managerial innovations.

Key words: neoindustrialization, neoindustrialization characteristics,, problem and constraints, neoindustrialization contours, perspective directions of development, strategy of development of industrial enterprises, innovation Ukrainian enterprises, neoindustrialization tools.

Завантажити статтю (pdf)